Policja
Policja
program

nasza oferta

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie. Oferta została tak skonstruowana pod względem zakresu i składki, aby każdy z Państwa mógł dopasować ubezpieczenie do własnych potrzeb.

Przedstawiamy Państwu VIII wariantów ubezpieczenia na życie oraz IV warianty Opieki Medycznej.

Program Policja 2015 Emeryt dedykowany jest odchodzącym ze służby i pracy Funkcjonariuszom i Pracownikom Policji oraz ich małżonkom, partnerom życiowym i pełnoletnim dzieciom dotychczas ubezpieczonym z Ubezpieczonym Podstawowym.

jak długo
można korzystać z preferencyjnego ubezpieczenia?

Program zapewnia ochronę ubezpieczeniową do miesiąca rocznicy polisy, przypadającej w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 70 rok życia. Po ukończeniu 70 lat, ubezpieczonym przysługuje prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.

jak przedstawia się
indywidualna kontynuacja ubezpieczenia?

Ubezpieczonemu przysługuje prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na zasadach zgodnych z ofertą PZU Życie S.A. (warunkiem jest opłacanie składek przez 6 miesięcy w ubezpieczeniu grupowym).

zakres wariantów ubezpieczenia

zakres ubezpieczenia I II III IV V VI VII VIII
Zgon naturalny 18 000 21 000 24 000 27 000 30 000 33 000 36 000 39 000
Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku 36 000 42 000 48 000 54 000 60 000 66 000 72 000 78 000
Zgon w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego 36 000 42 000 48 000 54 000 60 000 66 000 72 000 78 000
Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego 72 000 84 000 96 000 108 000 120 000 132 000 144 000 156 000
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW (za 1% uszczerbku) 240 280 320 360 400 440 480 520
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (za 1% uszczerbku) 240 280 320 360 400 440 480 520
Osierocenie dziecka 2 400 2 800 3 200 3 600 4 000 4 400 4 800 5 200
Urodzenie dziecka 600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300
Urodzenie martwego dziecka 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600
Zgon małżonka 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000 13 000
Zgon małżonka w wyniku wypadku 15 000 17 500 20 000 22 500 25 000 27 500 30 000 32 500
Zgon dziecka (do 25 roku życia) 1 800 2 100 2 400 2 700 3 000 3 300 3 600 3 900
Zgon rodziców lub teściów 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600
Rekonwalescencja na zwolnieniu lekarskim po pobycie w szpitalu trwającym min. 10 dni 15 17,50 20 22,50 25 27,50 30 32,50
Karta apteczna 200 200 200 200 200 200 200 200
Operacje chirurgiczne klasa I 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500
Operacje chirurgiczne klasa II 1 800 2 100 2 400 2 700 3 000 3 300 3 600 3 900
Operacje chirurgiczne klasa III 600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300
Wystąpienie ciężkiej choroby u ubezpieczonego 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu trwający co najmniej 3 dni spowodowany: Opcje medyczne (świadczenie za każdy dzień pobytu za pierwsze 14 dni / od 15. do 90. dnia):
wypadkiem komunikacyjnym 120/30 140/35 160/40 180/45 200/50 220/55 240/60 260/65
wypadkiem przy pracy 60/30 70/35 80/40 90/45 100/50 110/55 120/60 130/65
zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 120/30 140/35 160/40 180/45 200/50 220/55 240/60 260/65
nieszczęśliwym wypadkiem 60/30 70/35 80/40 90/45 100/50 110/55 120/60 130/65
chorobą 30 35 40 45 50 55 60 65
Pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii - dodatkowe świadczenie jednorazowe 300 350 400 450 500 550 600 650
Opieka Medyczna Standard Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
SKŁADKA MIESIĘCZNA 61 zł 69 zł 77 zł 85 zł 92 zł 100 zł 108 zł 116 zł

Ubezpieczenie zdrowotne Opieka Medyczna

Ubezpieczenie zdrowotne zwiększa poczucie bezpieczeństwa, dzięki zapewnieniu szybkiego dostępu do usług oferowanych w prywatnych placówkach medycznych – partnerów PZU ŻYCIE SA W zależności od wybranego zakresu. Opieka Medyczna to gwarancja skorzystania z porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych oraz lekarzy innych specjalizacji w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych.

zakres świadczeń w ubezpieczeniu zdrowotnym STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS OPTIMUM
Opieka podstawowa:
lekarz rodzinny, internista, pediatra
nie tak tak tak
Opieka specjalistyczna
Dostęp do lekarzy specjalistów
 1. alergolog
 2. chirurg ogólny
 3. dermatolog
 4. diabetolog
 5. endokrynolog
 6. gastrolog
 7. ginekolog
 8. kardiolog
 9. nefrolog
 10. neurolog
 11. okulista
 12. ortopeda
 13. otolaryngolog
 14. pulmonolog
 15. reumatolog
 16. urolog
 1. ginekolog
 2. chirurg ogólny
 3. ortopeda
 4. okulista
 5. kardiolog
 6. pulmonolog
 7. dermatolog
 8. otolaryngolog
 9. neurolog
 10. urolog
 11. reumatolog
 12. alergolog
 13. gastrolog
 14. diabetolog
 15. endokrynolog
 16. nefrolog
 17. chirurg onkolog
 18. anestezjolog
 19. audiolog
 20. hematolog
 21. hepatolog
 22. onkolog
 1. ginekolog
 2. chirurg ogólny
 3. ortopeda
 4. okulista
 5. kardiolog
 6. pulmonolog
 7. dermatolog
 8. otolaryngolog
 9. neurolog
 10. urolog
 11. reumatolog
 12. alergolog
 13. gastrolog
 14. diabetolog
 15. endokrynolog
 16. nefrolog
 17. chirurg onkolog
 18. anestezjolog
 19. audiolog
 20. hematolog
 21. hepatolog
 22. onkolog
 23. lekarz chorób zakaźnych
 24. neurochirurg
 25. wenerolog
 26. radiolog
 1. ginekolog
 2. chirurg ogólny
 3. ortopeda
 4. okulista
 5. kardiolog
 6. pulmonolog
 7. dermatolog
 8. otolaryngolog
 9. neurolog
 10. urolog
 11. reumatolog
 12. alergolog
 13. gastrolog
 14. diabetolog
 15. endokrynolog
 16. nefrolog
 17. chirurg onkolog
 18. anestezjolog
 19. audiolog
 20. hematolog
 21. hepatolog
 22. onkolog
 23. lekarz chorób zakaźnych
 24. neurochirurg
 25. wenerolog
 26. radiolog
 27. chirurg naczyniowy
 28. traumatolog
 29. proktolog
 30. lekarz specjalista rehabilitacji
Opieka specjalistyczna psychiatry i psychologa brak brak psychiatra - 4 wizyty/rok psychiatra - 4 wizyty/rok
psycholog - 4 wizyty/rok
Podstawowe testy diagnostyczne (zgodnie z owu) tak (zakres ograniczony) tak tak tak
Specjalistyczne testy diagnostyczne (zgodnie z owu) Rabat -15% Rabat -15% tak tak
Zabiegi ambulatoryjne (zgodnie z owu) tak tak tak tak
Wizyty domowe (zgodnie z owu) brak 2 w roku bezpłatnie 4 w roku bezpłatnie 4 w roku bezpłatnie
Rehabilitacja (zgodnie z owu) brak brak brak Tak 30 zabiegów/rok
Szczepienia (zgodnie z owu) brak grypa,
anatoksyna przeciw tężcowi
grypa,
anatoksyna przeciw tężcowi
grypa,
anatoksyna przeciw tężcowi,
WZW typ A,
WZW typ B
Prowadzenie ciąży (zgodnie z owu) Prowadzenie ciąży fizjologicznej obejmuje opiekę lekarza ginekologa, konieczne konsultacje i niezbędne badania diagnostyczne
oraz czynne poradnictwo w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu
Infolinia 24h tak tak tak tak
Przegląd stomatologiczny raz w roku tak tak tak tak
Stomatologia zachowawcza - rabat -20% -20% -20% -20%
Refundacja kosztów usług medycznych

zwrot wydanych środków wg cennika PZU
dotyczy usług bezpłatnych zgodnie z wybranym zakresem
tak - według cennika
częściowy zwrot kosztów świadczeń zdrowotnych - w ramach posiadanego pakietu medycznego realizowanych poza siecią PZU Pomoc
zwrot kosztów na podstawie złożonego wniosku oraz oryginału imiennego rachunku (faktury) wystawionego przez podmiot leczniczy ze wskazaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego
refundacja nie przysługuje za usługi rabatowane
Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia zdrowotnego do pakietu Komfort, Komfort Plus lub Optimum.
Rocznica polisy przypada na 1 marca.
Opieką Medyczną mogą zostać również objęci członkowie rodzin ubezpieczonego przez wykupienie Pakietu Partnerskiego lub Rodzinnego.
Ceny dopłat za poszczególne pakiety:
Typ Pakietu Standard Komfort Komfort Plus Optimum
Składka za pakiet indywidualny 23,40 zł 45,70 zł 76,60 zł
Składka za pakiet partnerski 12,75 zł 59,55 zł 104,15 zł 165,95 zł
Składka za pakiet rodzinny 25,50 zł 95,70 zł 162,60 zł 255,30 zł

Co należy zrobić, aby przystąpić do ubezpieczenia?
w celu przystąpienia do Programu Policja 2015 – Emeryt należy:

 1. Zgłosić się do osoby prowadzącej ubezpieczenie w zakładzie pracy. Wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia i klubu PZU Pomoc. Zostanie wygenerowane oświadczenie o wybranym wariancie, informacja o opłacaniu składek oraz indywidualny numer rachunku do wpłaty składek. Składkę za ubezpieczenie należy opłacić do 20 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ubezpieczenia (np. do 20 lipca za miesiąc sierpień).
 2. Lub zgłosić się do podmiotu obsługującego ubezpieczenie - PGA Sp. z o.o. - w celu w celu kontynuacji grupowego ubezpieczenia
Polska Grupa Asekuracyjna Sp. z o.o.
ul. Naukowa 41A
02-463 Warszawa

Tel. +48 (22) 398 69 76, + 48 (22) 398 69 86
e-mail: biuro@pga.pl
Przykład początku odpowiedzialności z umowy ubezpieczenia:
10
marzec
deklaracja podpisana
10 marca i wysłana 10 marca do PGA
20
marzec
zapłacona składka
(wpływ na konto PGA) do 20 marca
1
kwiecień
początek odpowiedzialności
PZU Życie S.A. - kwiecień
Dokumenty niezbędne do przystąpienia do ubezpieczenia:

Co dzieje się w przypadku nieopłacenia składki w terminie?

O braku wpłaty składki zostaną Państwo poinformowani SMS- em i wiadomością e-mail.

W przypadku nie przekazania składki do podmiotu obsługującego w jednym miesiącu trwania ubezpieczenia, ubezpieczenie ulega zawieszeniu podczas którego PZU Życie S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w pełnym wymiarze, pod warunkiem, że składka zostanie wyrównana w kolejnym miesiącu.

W przypadku nie uregulowania składki zaległej, w kolejnym miesiącu, ubezpieczony traktowany jest jako osoba występująca z ubezpieczenia, od pierwszego dnia miesiąca, w którym powstała zaległość.

Podmiot obsługujący poinformuje o braku opłaty składki i wykreśleniu z ubezpieczenia w przypadku braku jej opłacenia w wyznaczonym terminie.

jakie są możliwości wystąpienia z ubezpieczenia?
z ubezpieczenia można wystąpić poprzez:

 • rezygnację z ubezpieczenia – Ubezpieczony może w każdej chwili wystąpić z umowy ubezpieczenia. Stosowne oświadczenie powinno być złożone na piśmie i przekazane do podmiotu obsługującego. Oświadczenie powinno zawierać: dane osobowe Ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia, z jakiego występuje oraz datę wystąpienia (ostatni dzień miesiąca, za który opłacono ostatnią składkę)
 • nieopłacenie składki – w przypadku nie opłacenia zaległej składki do końca miesiąca, w którym ubezpieczony był zawieszony. Ubezpieczony traktowany jest wówczas jako osoba występująca od miesiąca, w którym został zawieszony.

Klub PZU Pomoc w Życiu

Klub PZU Pomoc w Życiu to program lojalnościowy dla klientów PZU Życie objętych ubezpieczeniem na życie w ramach polisy grupowej. Każdy członek klubu otrzymuje bezpłatną kartę klubowicza / dostaje specjalny numer karty klubowicza. Klub to wiele przywilejów – usługi Twój Asystent PZU Pomoc przydatne w różnych sytuacjach życiowych, dostęp do ciekawych ofert specjalnych oraz program rabatowy realizowany z udziałem partnerów PZU.

Aktualne zniżki dla klubowiczów można sprawdzić na stronie www.klubpzupomoc.pl

Dodatkowa zniżka 10% na ubezpieczenia PZU: OC, AC, NNW, mieszkania/domu. Zniżki nie łączą się z ofertami promocyjnymi ubezpieczyciela.

karta

Likwidacja szkód

telefonicznie:

Aby zgłosić szkodę lub roszczenie należy zadzwonić pod numer: (+48) 801 102 102 lub (+48) 22 566 55 55 czynne całodobowo

elektronicznie:

Po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego należy poprzez stronę internetową www.pzu.pl wypełnić internetowy formularz zgłoszenia, a wymaganą dokumentację zeskanować i załączyć do zgłoszenia w formacie pliku PDF. Jest to wygodny i najszybszy sposób zgłoszenia roszczenia, a wypłata świadczenia następuje w ciągu kilku dni.

Zasady korzystania z ubezpieczenia Opieka Medyczna
we wszystkich dostępnych zakresach

 • Ubezpieczony ma do dyspozycji ok. 1450 placówek w 463 miastach w Polsce. Wykaz placówek.
 • Wykaz aptek realizujących świadczenia karty aptecznej.
 • Wizyty, badania, umawiamy poprzez całodobową infolinię PZU Pomoc 801 405 905 lub za pośrednictwem strony internetowej po adresem: https://www.pzu.pl/umowienie-konsultacji-lekarskiej.
  Potwierdzenie terminu wizyty/badania wysyłane jest SMS-em.
 • Istnieje także możliwość skorzystania z refundacji kosztów usług medycznych. Refundacja to częściowy zwrot kosztów usług realizowanych poza siecią placówek PZU. Klient może skorzystać z usług dowolnej placówki medycznej, a Ubezpieczyciel zwróci koszty przeprowadzonego leczenia.
Podstawowe zasady Refundacji Kosztów:
 • Dotyczy usług nieodpłatnych objętych zakresem wybranego przez ubezpieczonego Wariantu, a realizowanych poza siecią PZU
 • Realizacja usługi nie wymaga autoryzacji na infolinii PZU Pomoc
 • Zwrot kosztów dokonywany jest w kwocie określonej dla danego świadczenia w Cenniku świadczeń zdrowotnych.
 • Zwrot kosztów dokonywany jest na podstawie złożonego wniosku oraz oryginału imiennego rachunku (faktury) wystawionego przez podmiot leczniczy ze wskazaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego. Refundacja nie przysługuje za usługi rabatowane.
 • Zwrot dokonywany jest w ciągu max. 30 dni.

Dokumenty do pobrania

bądźmy w kontakcie!

chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych programów, skorzystaj z poniższych dróg kontaktu:

umów się z konsultantem:

lub zadzwoń:

+48 22 398 69 86

Polska Grupa Asekuracyjna sp. z o.o.
ul. Naukowa 41A
02-463 Warszawa

Tel. +48 22 398-69-76
Tel. +48 22 398-69-86
Tel. +48 22 398-69-87

Wyznacz trasę
[53.0325471,18.5877906]


Inspektor Ochrony Danych
Rafał Mierzwa - iod@pga.pl