policja

Materiał Marketingowy

odznaka - ikona

Policja Życie i Zdrowie 2022

Ubezpieczenie grupowe dla byłych funkcjonariuszy i pracowników policji i członków ich rodzin

Partner programu: PZU

Co zyskujesz

Jeśli korzystałeś z grupowego ubezpieczenia w Policji możesz zachować ochronę także po zakończeniu służby lub pracy, aż do 76 roku życia.
Wypełnij deklarację przystąpienia do ubezpieczenia i zabezpiecz na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń siebie i swoją rodzinę. Świadczenie to nawet 168 000 złotych.
Uwaga! W ubezpieczeniu na życie - w ramach składki podstawowej - jesteś objęty także programem „Opieka Medyczna” zakres Standard, gwarantującym dostęp do usług medycznych.

To szybka wypłata świadczeń w przypadku:

uszczerbek na zdrowiu - ikona

Uszczerbku na zdrowiu

Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu Twój stan zdrowia trwale się pogorszy

śmierć - ikona

Śmierci

W momencie gdy Cię zabraknie, pieniądze z polisy – bez postępowania spadkowego i podatków - otrzymają Twoi bliscy

śmierć bliskich - ikona

Śmierci bliskich

Wsparcie finansowe otrzymasz w przypadku śmierci małżonka, dziecka, rodziców lub teściów

narodziny dziecka - ikona

Narodzin dziecka

Ubezpieczenie działa też w chwilach szczęścia. Gdy urodzi się Twój potomek, otrzymasz ubezpieczeniową wyprawkę

leczenie - ikona

Leczenia

Ubezpieczenie obejmuje leczenie szpitalne, przeprowadzenie leczenia specjalistycznego oraz operacje chirurgiczne

ciężka choroba - ikona

Ciężkiej choroby

Wsparcie finansowe otrzymasz w przypadku wystąpienia jednej z 22 jednostek chorobowych

Ubezpieczenie na życie

Zakres Ubezpieczenia

Wariant ubezpieczenia

Całkowita składka miesięczna

Wariant
I

91,40 zł

Wariant
II

98,20 zł

Wariant
III

105,20 zł

Wariant
IV

112,00 zł

Wariant
V

119,00 zł

Wariant
VI

126,00 zł

Wariant
VII

132,70 zł

Wariant
VIII

139,80 zł

Zobacz pełen zakres:

Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej:

wypadkiem komunikacyjnym

84 100 zł

96 100 zł

108 100 zł

120 100 zł

132 100 zł

144 100 zł

156 100 zł

168 100 zł

nieszczęśliwym wypadkiem

56 100 zł

64 100 zł

72 100 zł

80 100 zł

88 100 zł

96 100 zł

104 100 zł

112 100 zł

zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

56 100 zł

64 100 zł

72 100 zł

80 100 zł

88 100 zł

96 100 zł

104 100 zł

112 100 zł

Śmierć ubezpieczonego

21 100 zł

24 100 zł

27 100 zł

30 100 zł

33 100 zł

36 100 zł

39 100 zł

42 100 zł

Świadczenia dla dziecka  – osierocenie

2 800 zł

3 200 zł

3 600 zł

4 000 zł

4 400 zł

4 800 zł

5 200 zł

5 600 zł

Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonych:

śmierć małżonka/partnera spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

17 500 zł

20 000 zł

22 500 zł

25 000 zł

27 500 zł

30 000 zł

32 500 zł

35 000 zł

śmierć małżonka/partnera

7 000 zł

8 000 zł

9 000 zł

10 000 zł

11 000 zł

12 000 zł

13 000 zł

14 000 zł

śmierć dziecka

2 100 zł

2 400 zł

2 700 zł

3 000 zł

3 300 zł

3 600 zł

3 900 zł

4 200 zł

śmierć rodziców

1 400 zł

1 600 zł

1 800 zł

2 000 zł

2 200 zł

2 400 zł

2 600 zł

2 800 zł

śmierć rodziców małżonka/partnera

1 400 zł

1 600 zł

1 800 zł

2 000 zł

2 200 zł

2 400 zł

2 600 zł

2 800 zł

Urodzenie:

urodzenie dziecka

700 zł

800 zł

900 zł

1 000 zł

1 100 zł

1 200 zł

1 300 zł

1 400 zł

urodzenie martwego dziecka

1 400 zł

1 600 zł

1 800 zł

2 000 zł

2 200 zł

2 400 zł

2 600 zł

2 800 zł

Świadczenia zdrowotne:

trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 100%

28 000 zł

32 000 zł

36 000 zł

40 000 zł

44 000 zł

48 000 zł

52 000 zł

56 000 zł

trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 1%

280 zł

320 zł

360 zł

400 zł

440 zł

480 zł

520 zł

560 zł

trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – 100%

28 000 zł

32 000 zł

36 000 zł

40 000 zł

44 000 zł

48 000 zł

52 000 zł

56 000 zł

trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – 1%

280 zł

320 zł

360 zł

400 zł

440 zł

480 zł

520 zł

560 zł

wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (22 jednostki chorobowe)

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł

5 500 zł

6 000 zł

6 500 zł

7 000 zł

operacja chirurgiczna ubezpieczonego:

I klasa (100% sumy ubezpieczenia)

7 000 zł

8 000 zł

9 000 zł

10 000 zł

11 000 zł

12 000 zł

13 000 zł

14 000 zł

II klasa (50% sumy ubezpieczenia)

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł

5 500 zł

6 000 zł

6 500 zł

7 000 zł

III klasa (30% sumy ubezpieczenia)

2 100 zł

2 400 zł

2 700 zł

3 000 zł

3 300 zł

3 600 zł

3 900 zł

4 200 zł

IV klasa (10% sumy ubezpieczenia)

700 zł

800 zł

900 zł

1 000 zł

1 100 zł

1 200 zł

1 300 zł

1 400 zł

V klasa (5% sumy ubezpieczenia)

350 zł

400 zł

450 zł

500 zł

550 zł

600 zł

650 zł

700 zł

leczenie szpitalne - pobyt w szpitalu spowodowany (od 2 dnia choroba, 1 dzień nieszczęśliwy wypadek):

wypadkiem komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)

140 zł

160 zł

180 zł

200 zł

220 zł

240 zł

260 zł

280 zł

zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)

140 zł

160 zł

180 zł

200 zł

220 zł

240 zł

260 zł

280 zł

nieszczęśliwym wypadkiem  (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)

70 zł

80 zł

90 zł

100 zł

110 zł

120 zł

130 zł

140 zł

chorobą

35 zł

40 zł

45 zł

50 zł

55 zł

60 zł

65 zł

70 zł

nieszczęśliwym wypadkiem/zawał/krwotok 

(od 15. dnia pierwszego pobytu)

35 zł

40 zł

45 zł

50 zł

55 zł

60 zł

65 zł

70 zł

pobyt na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – jednorazowe świadczenie

350 zł

400 zł

450 zł

500 zł

550 zł

600 zł

650 zł

700 zł

rekonwalescencja – za każdy dzień zwolnienia lekarskiego 

(maksymalnie za 30 dni po minimum

10-dniowym pobycie w szpitalu)

17,50 zł

20 zł

22,50 zł

25 zł

27,50 zł

30 zł

32,50 zł

35 zł

leczenie szpitalne poza terytorium Polski

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

karta apteczna – prawo do odbioru w aptece produktów o wartości:

300 zł

300 zł

300 zł

300 zł

300 zł

300 zł

300 zł

300 zł

leczenie specjalistyczne (ablacja, chemioterapia albo radioterapia bądź radioterapia Gamma Knife lub Cyber Knife, dializoterapia, terapia interferonowa, terapia radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy, wszczepienie kardiowerteradefibrylatora, wszczepienie stymulatora resynchronizującego, wszczepienie stymulatora (rozrusznika) serca)

2 100 zł

2 400 zł

2 700 zł

3 000 zł

3 300 zł

3 600 zł

3 900 zł

4 200 zł

Pakiet Wsparcie na Wypadek nowotworu

wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (17 jednostek chorobowych)

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

zdiagnozowanie nowotworu złośliwego do 45. roku życia

41 000 zł

41 000 zł

41 000 zł

41 000 zł

41 000 zł

41 000 zł

41 000 zł

41 000 zł

zdiagnozowanie nowotworu złośliwego 46–55. roku życia

17 000 zł

17 000 zł

17 000 zł

17 000 zł

17 000 zł

17 000 zł

17 000 zł

17 000 zł

zdiagnozowanie nowotworu złośliwego 56–70. roku życia

 5 000 zł

 5 000 zł

 5 000 zł

 5 000 zł

 5 000 zł

 5 000 zł

 5 000 zł

 5 000 zł

zdiagnozowanie nowotworu złośliwego we wczesnym stadium

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

leczenie specjalistyczne

(ablacja, dializoterapia, terapia interferonowa, terapia radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy, wszczepienie kardiowerteradefibrylatora, wszczepienie stymulatora resynchronizującego, wszczepienie stymulatora

(rozrusznika) serca)

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

specjalistyczne leczenie:

chemioterapia, radioterapia, radioterapia Gamma Knife lub Cyber Knife

6 000 zł

6 000 zł

6 000 zł

6 000 zł

6 000 zł

6 000 zł

6 000 zł

6 000 zł

Opieka Medyczna Standard tick yes tick yes tick yes tick yes tick yes tick yes tick yes tick yes

Dlaczego warto

zasięg ubezpieczenia - ikona

Ubezpieczenie działa 24h/7 na całym świecie

badania lekarskie - ikona

Nie musisz robić badań lekarskich

zakres ubezpieczenia - ikona

Ubezpieczenie dla osób między 18 - 76 rokiem życia

kontynuacja ubezpieczenia - ikona

Masz prawo dożywotniego kontynuowania ubezpieczenia

Jak zgłosić świadczenie

Wnioski o wypłatę świadczenia składasz zawsze do PZU. Możesz to wygodnie zrobić na kilka sposobów:

zgłoszenie elektroniczne - ikona

Elektronicznie

To najlepszy sposób złożenia Wniosku - pozwala na załatwienie wszystkich formalności w kilka minut. Przygotuj numer polisy, dane osobowe i skany oryginałów wymaganych dokumentów w PDF.Wymagane dokumenty zależą od rodzaju świadczenia. Wykaz dokumentów znajdziesz na www.pzu.pl. Wypełnij internetowy formularz zgłoszenia na zgloszenie.pzu.pl i dołącz zeskanowaną dokumentację.

zgłoszenie elektroniczne - ikona

Telefonicznie

Zadzwoń pod czynne całodobowo numery +48 801 102 102 lub +48 22 566 55 55
i porozmawiaj bezpośrednio z konsultantem, który pomoże Ci w szybkim przeprowadzeniu całego procesu. W większości przypadków, zgłoszenie telefoniczne nie pozwoli jednak dopełnić wszystkich formalności i konieczna będzie z Twojej strony dodatkowa aktywność (np. dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów).

zgłoszenie elektroniczne - ikona

Osobiście w oddziale PZU

Udaj się do najbliższego oddziału PZU. Na miejscu pod okiem konsultanta będziesz mógł wypełnić Wniosek. Przed wizytą w oddziale przygotuj numer polisy, dokument tożsamości oraz skompletuj wszystkie niezbędne dokumenty.

Ubezpieczenie zdrowotne
„Opieka Medyczna”

W ramach składki ubezpieczenia na życie jesteś już objęty programem „Opieka Medyczna” w zakresie „Standard”. Masz jednak możliwość poszerzenia ochrony i dokupienia:

  • ubezpieczenia dla siebie w zakresie „Komfort”, „Komfort Plus” lub „Optimum”
  • ubezpieczenia dla swoich bliskich w zakresie „Standard”, „Komfort”, „Komfort Plus” lub „Optimum” w pakiecie partnerskim lub rodzinnym
ubezpieczenie opieka medyczna

Dlaczego warto

opieka medyczna - ikona

Masz gwarancję skorzystania z porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

pakiety partnerskie - ikona

W pakietach partnerskim i rodzinnym możesz ubezpieczyć małżonka lub partnera oraz dziecko do -25 roku życia, o ile się uczy

zmiana pakietu ubezpieczenia - ikona

Możesz w każdym momencie zmienić pakiet z Indywidualnego na Partnerski lub Rodzinny

zakres ubezpieczenia - ikona

Zakres ubezpieczenia – Standard, Komfort, Komfort Plus i Optimum – możesz zmienić raz na rok, w rocznicę polisy

Ubezpieczenie

Opieka medyczna

Standard

Komfort

Komfort plus

Optimum

Składka za pakiet indywidualny składka w zakresie wariantu podstawowego 23,40 45,70 76,60
Składka za pakiet partnerski 12,75 59,55 104,15 165,95
Składka za pakiet rodzinny 25,50 95,70 162,60 255,30

Zobacz pełen zakres:

Opieka podstawowa: lekarz rodzinny, internista, pediatra tick no tick yes tick yes tick yes
Opieka specjalistyczna
Dostęp do lekarzy specjalistów:
       
ginekolog tick yes tick yes tick yes tick yes
chirurg ogólny tick yes tick yes tick yes tick yes
ortopeda tick yes tick yes tick yes tick yes
okulista tick yes tick yes tick yes tick yes
kardiolog tick yes tick yes tick yes tick yes
pulmonolog tick yes tick yes tick yes tick yes
dermatolog tick yes tick yes tick yes tick yes
otolaryngolog tick yes tick yes tick yes tick yes
neurolog tick yes tick yes tick yes tick yes
urolog tick yes tick yes tick yes tick yes
reumatolog tick yes tick yes tick yes tick yes
alergolog tick yes tick yes tick yes tick yes
gastrolog tick yes tick yes tick yes tick yes
diabetolog tick yes tick yes tick yes tick yes
endokrynolog tick yes tick yes tick yes tick yes
nefrolog tick yes tick yes tick yes tick yes
chirurg onkolog tick no tick yes tick yes tick yes
anestezjolog tick no tick yes tick yes tick yes
audiolog tick no tick yes tick yes tick yes
hematolog tick no tick yes tick yes tick yes
hepatolog tick no tick yes tick yes tick yes
onkolog tick no tick yes tick yes tick yes
lekarz chorób zakaźnych tick no tick no tick yes tick yes
neurochirurg tick no tick no tick yes tick yes
wenerolog tick no tick no tick yes tick yes
radiolog tick no tick no tick yes tick yes
chirurg naczyniowy tick no tick no tick no tick yes
traumatolog tick no tick no tick no tick yes
proktolog tick no tick no tick no tick yes
lekarz specjalista rehabilitacji tick no tick no tick no tick yes
Opieka specjalistyczna psychiatry i psychologa tick no psychiatra,psycholog
4 wizyty/rok
psychiatra,psycholog
4 wizyty/rok
psychiatra,psycholog
4 wizyty/rok
Podstawowe testy diagnostyczne (zgodnie z owu) tick yes
(zakres ograniczony)
tick yes tick yes tick yes
Specjalistyczne testy diagnostyczne (zgodnie z owu) Rabat -15% Rabat -15% tick yes tick yes
Zabiegi ambulatoryjne (zgodnie z owu) tick yes tick yes tick yes tick yes
Wizyty domowe (zgodnie z owu) tick no 2 w roku bezpłatnie 4 w roku bezpłatnie 4 w roku bezpłatnie
Rehabilitacja (zgodnie z owu) tick no tick no tick no Tak 30 zabiegów/rok
Szczepienia (zgodnie z owu) tick no grypa,
anatoksyna przeciw tężcowi
grypa,
anatoksyna przeciw tężcowi
grypa,
anatoksyna przeciw tężcowi,
WZW typ A,
WZW typ B
Prowadzenie ciąży (zgodnie z owu) Prowadzenie ciąży fizjologicznej obejmuje opiekę lekarza ginekologa, konieczne konsultacje i niezbędne badania diagnostyczne oraz czynne poradnictwo w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu
Infolinia 24h tick yes tick yes tick yes tick yes
Przegląd stomatologiczny raz w roku tick yes tick yes tick yes tick yes
Stomatologia zachowawcza - rabat - 20% tick yes tick yes tick yes tick yes
Refundacja kosztów usług medycznych

zwrot wydanych środków wg cennika PZU dotyczy usług bezpłatnych zgodnie z wybranym zakresem
tak - według cennika
częściowy zwrot kosztów świadczeń zdrowotnych - w ramach posiadanego pakietu medycznego realizowanych poza siecią PZU Pomoc zwrot kosztów na podstawie złożonego wniosku oraz oryginału imiennego rachunku (faktury) wystawionego przez podmiot leczniczy ze wskazaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego. Refundacja nie przysługuje za usługi rabatowane
   

Jak korzystać z ubezpieczenia „Opieka Medyczna”

placówka - ikona

W placówce

Do Twojej dyspozycji jest ponad 1400 placówek w całej Polsce.

Znajdź placówkę

infolinia - ikona

Infolinia

Wizyty i badania umawiasz poprzez całodobową infolinię PZU Pomoc 801 405 905 lub za pośrednictwem strony internetowej: https://www.pzu.pl/umowienie-konsultacji-lekarskiej

Potwierdzenie terminu wizyty/badania otrzymasz SMS-em

Odwiedź stronę

Jak przystąpić do ubezpieczenia

Przystąpienie do ubezpieczenia jest bardzo proste. Możesz to zrobić:

globus - ikona

Elektronicznie

Podaj swój numer telefonu w celu przystąpienia do ubezpieczenia. Otrzymasz kod sms, za pomocą którego będzie możliwe wypełnienie formularza
Instrukcja wypełnienia formularza

Po wypełnieniu elektronicznego formularza otrzymasz na email indywidualny numer rachunku do opłacania składek.

koperta - ikona

Korespondencyjnie

1. Wypełnij 2 proste dokumenty:

  • deklarację przystąpienia
  • oświadczenie

2. Wyślij oba dokumenty na adres: Polska Grupa Asekuracyjna, ul. Naukowa 41A, 02-463 Warszawa

3. Po otrzymaniu dokumentów prześlemy Ci email/sms indywidualny numer rachunku do opłacania składek

ludzie - ikona

Osobiście

1. Zgłoś się do

  • osoby prowadzącej ubezpieczenie grupowe w miejscu, w którym jesteś zatrudniony
  • lub bezpośrednio do siedziby PGA: ul. Naukowa 41A, 02-463 Warszawa

Po wprowadzaniu Twoich danych przekażemy Ci indywidualny numer rachunku do opłacania składek

Jak opłacać składkę

Pierwszą składkę zapłać do 20. dnia miesiąca poprzedzającego początek ochrony.

Przykład: jeśli ochronę zaczynasz od 1. września, składkę opłać do 20. sierpnia. Kolejne składki opłacaj analogicznie co miesiąc (do 20. września, 20. października itd.)

dostarczenie dokumentów
dostarczenie wypełnionych dokumentów
do PGA
opłacenie składki
opłacenie składki
(wpływ na wskazane konto PGA)
początek ubezpieczenia
początek okresu ubezpieczenia
opłacenie Kolejnej składki
opłacenie kolejnej składki
(wpływ na wskazane konto PGA)
faq

FAQ

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić byli pracownicy lub funkcjonariusze Policji oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie/partnerzy i pełnoletnie dzieci), którzy byli objęci grupowym ubezpieczeniem na życie.

Kiedy możesz przystąpić?

Aby kontynuować ochronę ubezpieczeniową musisz zgłosić chęć przystąpienia do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od odejścia z pracy lub zakończenia służby.

Jak długo trwa ubezpieczenie?

Ochronę ubezpieczeniową posiadasz przez cały okres kiedy opłacasz składki. Możesz to robić do dnia rocznicy polisy w roku kalendarzowym, w którym skończysz 76 rok życia. Potem przysługuje Ci prawo do dożywotniego indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.

Co się stanie, gdy nie opłacę składki w terminie?

Przede wszystkim się nie martw. Jeśli zapomnisz o opłaceniu składki, przypomnimy Ci o tym SMS-em lub e-mailem. Jednak w przypadku, gdy przestaniesz opłacać polisę, ubezpieczenie wygaśnie z końcem miesiąca, za który zapłaciłeś ostatnią składkę.

CZY W UBEZPIECZENIU OBOWIĄZUJE KARENCJA?

Jeśli przystąpisz do ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości nie będziesz miał karencji. Jeśli przystąpisz z przerwą, ale nie dłuższą, niż 3 miesiące będziesz miał karencje na zdarzenia związane z Twoim zdrowiem (pobyt w szpitalu, choroba itp.)
pzu - logo

Klub PZU Pomoc w Życiu

Kontynuując ubezpieczenie możesz przystąpić do programu lojalnościowego PZU Pomoc w Życiu za pośrednictwem strony www.klubpomocwzyciu.pl

Odwiedź stronę

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

klub pzu

Bądźmy w kontakcie!

chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych programów,
skorzystaj z poniższych dróg kontaktu:

pzu - kontakt
konsultant - ikona

umów się z konsultantem:

telefon - ikona

Lub zadzwoń: +48 22 398 69 86